Bend Testing

Sonaspection stworzył szereg próbek do testów zginania, które mogą pokazać uczniowi lub technikowi wypływ jaki defekty spawalnicze mogą mieć na integralność strukturalną złącza spawanego. Dostarczane są w partiach po 5 sztabek (12mm x 10mm x 200mm długości) Każdy pręt ma 1 wadę.
Pęknięcia
Próbka Grubość
Płytka SV 12mm
Płytka SV 15mm
Płytka SV 20mm
Brak fuzji spoiny
Próbka Grubość
Płytka SV 12mm
Płytka SV 15mm
Płytka SV 20mm
  • Sztabka 1 – brak fuzji ścian bocznych
  • Sztabka 2 – inkluzja żużla
  • Sztabka 3 – czysta (bez wady)
  • Sztabka 4 – brak fuzji grani
  • Sztabka 5 – pęknięcie w licu
Każda z próbek jest zginana do czasu aż spoina zaczyna pękać i wada staje się widoczna.