Niestandardowe próbki i makiety

Specjalistyczne szkolenia i kwalifikacje

Produkty Sonaspection mogą być używane do specjalnych szkoleń NDE, opracowywania procedur, szkolenia personelu i kwalifikacji, szkolenia specjalistów i demonstracji wydajności w zakresie:

 • Wykrywania wad
 • Wymiarowania wad
 • Złożonej geometrii spoin
 • Egzotycznych materiały
 • Sprzętu, procedur i personelu

Do próbek niestandardowych dołączona jest dokumentacja, która jasno identyfikuje rodzaje, rozmiary i lokalizacje wad.

Wraz z wszystkimi próbkami dostarczane są:

 • Dokumentacja CAD wzorca
 • Oświadczenie o rozmiarze wady (opcjonalnie)
 • Zdjęcia wad
 • Ślady błędów
 • Raporty z inspekcji
 • Certyfikaty materiałowe
 • Certyfikat zgodności

Typy próbek

 • Rury ferrytyczne
 • Rury austenityczne
 • Różne metale spoin
 • Próbki napoiny
 • Naczynie i dysze reaktoras
 • Próbki rdzenia i sprayu
 • Makiety ciśnieniowe
 • Makiety CRDM
 • Śruby i kołki
 • Erozja / korozja

Ideal for NDE training and PDI qualifications.

Tolerances
Wymiary Wielkość robocza Wielkość zaraportowana
Długość wady (L) ± 4mm (0.16″) ± 1.5mm (0.06″)
Wysokość wady (h) ± 1.5mm (0.06″) ± 0.75mm (0.03″)
Odległość od środka spoiny (d) ± 1mm (0.04″) ± 0.5mm (0.02″)
Odległość od punktu odniesienia rurki (D) ± 2mm (0.08″) ± 1mm (0.04″)
Przechył (#1) ± 5° ± 5°
Krzywa (#2) ± 5° ± 5°