API RP 2X

Próbki UT
Profil skośny połączenia „T” T connection bevel profile
Ukośny profil łączący Diagonal connection bevel profile
16″ OD profil skosu wzdłużnego spoiny rury 16
Ukośny profil łączący Diagonal connection bevel profile
Symulowany profil skosu złącza rury Simulated pipe splice bevel profile
Sonaspection tworzy zalecane zestawy próbek ćwiczeniowych, typowych dla wymaganych API RP 2X do zaawansowanego szkolenia i egzaminowania techników badań UT w zakresie wykrywania, wymiarowania i charakteryzacji defektów dla przemysłu morskiego. Ten zestaw zawiera 3 wybrane, zalecane konfiguracje spawalnicze, według charakterystyki powyżej.
Każda próbka zawiera od 2 do 4 defektów. Przykładowe usterki można zaprojektować w oparciu o kryteria poziomu „C” lub poziomu „A”, jednak nie mają one stałych parametrów.

Przykładowe wady:

 • Inkluzja żużlu
 • Brak fuzji
 • Niepełne wypełnienie
 • Pęknięcie w grani
 • Pęknięcie w linii środkowej

Pakiet dokumentów zawera:

 • Dokumentacja CAD wzorca
 • Raport z badania manualnego UT i PT/MT
 • Certyfikaty materiałowe
 • Certyfikat zgodności
 • Dziennik spawania i certyfikaty materiałów eksploatacyjnych
 • Zestaw Pytań i Odpowiedzi