Standardowe próbki wad

Zaawansowana ocena wad spoin

Standardowe próbki wad są zaprojektowane i wyprodukowane w sposób zapewniający spełnienie wszystkich powszechnie znanych Programów Kwalifikacyjnych
Próbki zapewniają

 1. Możliwość prowadzenia zaawansowanych szkoleń i praktyk w zakresach kwalifikacji do:
  • wykrywanie wad
  • wymiarowanie wad
  • interpretacja wad
 2. Realistyczne wielkości spoin
 3. Powszechną geometrię spoin
Próbki wad firmy Sonaspection są dostępne pojedynczo bądź w zestawach.

Pojedyncze próbki

Zawierają trzy różne typy wad i są:

 • różnych wielkości
 • unikatowo ponumerowane
 • dostarczane z raportem NDE
 • dostarczane z kryteriami akceptacji/odmowy

Zestawy zalecane

 • Zawierają zestaw pojedynczych próbek (jak te opisane wyżej) ze średnio trzeba wadami na próbkę
 • Zawierają co najmniej jedną wadę z każdego rodzaju wymienionych w tabeli wad
 • Posiadają całkowitą długość spoiny równą min. 360 cm (144”)

Zestawy za życzenie

Produkowane specjalnie dla uznanych programów kwalifikacyjnych – na przykład ASNT, ACCP i API.

Do szkoleń, praktyk i kwalifikacji na poziomie II, tj. ACCP, SNT-TC-IA, BS EN ISO 9712, API i inne.

Standardowa Specyfikacja

Sonaspection zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie.

Rodzaje / zakres

Zakres dostępnych usterek zależy od rodzaju zastosowanych metod. Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiedniej tabeli błędów

Tolerancje materiałowe

Długość spoiny dla płyt, próbek „T” i osi Y, wszystkie 30cm (12”) ±5%.
Długość spoiny dla rur, dysz i węzłów, wszystkie według średnicy
Grubość ±10%
Średnice ±10%

Zakres wielkości wady

Długość wady od 1 cm (3/8″) do 4.5 cm (1 3/4″)
Wysokość wady przez ścianę 0.3 cm (1/8″) do 0.6 cm (1/4″)

Wykończenie powierzchni

Materiał macierzysty przylegający do spoiny będzie odpowiednim wykończeniem do badania profilu spoiny, „po spawaniu” lub szlifowaniu równo z powierzchnią

Tolerancja wady

Długość wady ± 0.3 cm (1/8″)
Wysokość wady ± 0.2 cm (5/64″)
Odległość od podstawy ± 0.3 cm (1/8″)
Głębokość od powierzchni ± 0.2 cm (5/64″)

Inspekcja Końcowa

Wszystkie próbki podlegają badaniu wizualnemu i nieniszczącemu. Prace te wykonywane są przez doświadczonych i wykwalifikowanych techników.

Rodzaje materiałów

Wszystkie próbki o standardowych wymiarach są produkowane ze stali węglowej. W przypadku próbek płyt, próbek typu T i Y materiał jest zgodny z normą EN 10025 Próbki rur są zgodne z ASTM, ANSI, API lub podobnymi (dysze i węzły są kombinacją obu). Wszystkie rozmiary rur są mierzone średnicą zewnętrzną.

Ochrona przed korozją

Przed opuszczeniem fabryki wszystkie próbki pokrywane są przezroczystym materiałem odpornym na korozję.

Kontrola

Wszystkie materiały poddawane są w 100% badaniom wizualnym i nieniszczącym, aby upewnić się, że są wolne od wad, które mogą wpływać na użytkowanie produktu.

Opakowanie

Wszystkie zamówienia eksportowe są odpowiednio pakowane.