Szkolenie i egzamin

Zestawy edukacyjne NDT

  • Wprowadzenie do typów wad spoin w odniesieniu do odpowiedniej metody NDT
  • Demonstracja podstawy wykrywania wad
  • Demonstracja typowych wyników wykrywania wad wybraną metodą NDT
  • Wprowadzają do technik interpretacji i identyfikacji wad

Zestawy ASME XI

Próbki przeznaczone do specjalistycznego szkolenia i demonstracji wydajności. W szczególności do zaawansowanych szkoleń i kwalifikacji w zakresie wykrywania wad, wymiarowania wad, skomplikowanych geometrii spoin, egzotycznych materiałów, jak również do szkolenia techników w zakresie sprzętu i procedur.

Wady odlewania i kucia

Firma Sonaspection opracowała serię małych i lekkich próbek, które zawierają typowe wady elementów odlewanych i kutych. Próbki przeznaczone są do praktycznego szkolenia, aby umożliwić zdobycie doświadczenia w wykrywaniu, wymiarowaniu i interpretacji wad. Indywidualne próbki są dostępne na życzenie.

Zestawy edukacyjne

Zestaw miniaturowych spoin, przekrojów oraz zdjęć rentgenowskich służący do prezentacji podstaw defektoskopii, wykrywania i interpretacji wad oraz podstaw wymiarowania.

Zestawy próbek z wadami

Zestaw małych, lekkich i wygodnych w obróbce próbek spoin, z których każda zawiera jedną lub dwie wady, z minimum 18 wadami w zestawie. Zestawy są przeznaczone do praktycznego szkolenia, aby umożliwić wprowadzenie do wykrywania, wymiarowania i interpretacji błędów.

Radiogramy Referencyjne do celów szkoleniowych i egzaminacyjnych

Zestaw zawiera 20 radiogramów pokazujących co najmniej 20 wad i co najmniej 6 wad przetwarzania.

Standard Flawed Specimen

Standard Flawed Specimens are designed and manufactured to meet the requirements of all known internationally recognised Qualification Programme.