Niestandardowe próbki

Produkty Sonaspection mogą być używane do konkretnych, specjalizowanych szkoleń oraz badań NDT. Możliwe jest zamówienie wykonania próbek niestandardowych ze względu na:

  • Egzotyczne materiały
  • Złożoną geometrię spoiny
  • Sprecyzowane wymiarowanie wady, lub nietypowe wykrywanie wady
  • Niestandardowe próbki dostarczane są z dokumentacją jasno określającą typy wad, ich wymiary i lokalizację

API RP 2X

Sonaspection tworzy zalecane zestawy próbek ćwiczeniowych, typowych dla wymaganych API RP 2X do zaawansowanego szkolenia i egzaminowania techników badań UT w zakresie wykrywania, wymiarowania i charakteryzacji defektów dla przemysłu morskiego.

API Training & Practise

Sonaspection wyprodukował wszystkie oryginalne próbki kwalifikacyjne do badań API, próbki te są idealne do szkolenia i praktyki przed kwalifikacyjnej.

Bend Testing

Sonaspection stworzył szereg próbek do testów zginania, które mogą pokazać uczniowi lub technikowi wypływ jaki defekty spawalnicze mogą mieć na integralność strukturalną złącza spawanego.

Rury kotłowe

Sonaspection na potrzeby testów UT PA zaprojektował szereg próbek rur kotłowych. Próbki te są pomocne w szkoleniach i sprawdzianach dla technika i sprzętu do badań.

Płytki do wymiarowania pęknięć

Sonaspection produkuje szereg płytek kalibracyjnych będących użytecznym narzędziem do wymiarowania i charakteryzacji pęknięć.

Niestandardowe próbki i makiety

Produkty Sonaspection mogą być używane do specjalnych szkoleń NDE, opracowywania procedur, szkolenia personelu i kwalifikacji, szkolenia specjalistów i demonstracji wydajności.

Różnorodne spoiny

Próbki składające się z różnych metali są jednymi z najtrudniejszych do wyprodukowania próbek spawanych. Są również jednymi z najtrudniejszych do zbadania za pomocą ultradźwięków.